Gebruikers

De beoogde gebruikers van Bio-incubator zijn biotech bedrijven met significante R&D-activiteiten en groeipotentieel.

Het kan gaan om: 

  • Start-ups;
  • Spin-off projecten van hogere onderwijsinstellingen, onderzoekscentra of bestaande bedrijven;
  • Snel groeiende bedrijven die willen uitbreiden;
  • Nieuwe activiteiten van bestaande bedrijven;
  • Bestaande bedrijven die zich op een andere locatie in het travel-to-work gebied willen vestigen;
  • Interne investeringen van nationale en internationale bedrijven;
  • Filialen van buitenlandse bedrijven.

Foto © Peter Maris