Ondersteuning

Voorzieningen

 • Begeleiding bij de zoektocht naar infrastructuur;
 • Inventarisatie van specifieke behoeften;
 • Hulp bij het vinden van de meest geschikte oplossingen, afhankelijk van de technische behoeften;
 • Coördinatie van de verhuis.

Logistiek

 • Hulp bij de oplossing van logistieke problemen;
 • Beheer van de infrastructuur ter plaatse zoals schoonmaak, telefonie, beveiligingsapparaten;
 • Controle van de temperatuur in kamers en koelinstallaties;
 • Coördinatie in geval van bijkomende telefoonapparatuur en ICT-bekabeling;
 • Coördinatie van afvalbeheer;
 • Begeleiding bij de opslag van gevaarlijke gassen en chemicaliën;
 • Ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen voor dierenfaciliteiten;

Milieu

 • Bijstand bij de aanvraag van milieuvergunningen;
 • Bijstand bij de aanvraag van specifieke vergunningen, afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten;
 • Ondersteuning in geval van milieu-inspecties.

 

 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt 65.680 euro ter beschikking om de facilitiare, logistieke en milieutechnische diensten die manager biedt te ondersteunen.

 

Alle foto’s © Peter Maris