Kennisinstellingen

 

 


 

Life Sciences Research Partners VZW, vroeger D. Collen Research Foundation VZW genoemd, werd in 1988 opgericht door prof. Désiré Collen. Deze organisatie zonder winstoogmerk heeft als doel om biomedisch en biotechnologisch onderzoek uit te voeren, te bevorderen en te ondersteunen. De associatie legt zich onder andere toe op de toekenning van onderzoekssubsidies, onderzoeksmandaten en studiebeurzen, de organisatie en financiering van wetenschappelijke congressen en symposia, de financiële ondersteuning van publicaties, de ondersteuning van jonge biotech bedrijven, en alle andere gerelateerde activiteiten die de vooruitgang van wetenschap bevorderen.

 


 

De KU Leuven werd opgericht in 1425 en heeft een lange traditie van onderzoek op topniveau in biowetenschappen, ingenieurswetenschappen, exacte en humane wetenschappen. Dankzij de oprichting van multidisciplinaire centra en de sterke banden met UZ Leuven, een van de grootste universitaire ziekenhuizen in Europa, ondersteunt KU Leuven grensoverschrijdende innovaties. KU Leuven Research & Development (LRD) is de dienst voor technologieoverdracht van de universiteit. LRD ondersteunt onderzoekers in hun interactie met het bedrijfsleven en bij de valorisatie van hun onderzoeksresultaten.
 

VIB

  

VIB is een onderzoeksinstituut met als belangrijkste doel om met behulp van gentechnologisch onderzoek vernieuwende basiskennis te verzamelen over de normale en abnormale of pathologische processen die zich in een cel, orgaan of organisme (mensen, planten, micro-organismen) voordoen. Daarom voert VIB strategisch basisonderzoek uit in de verschillende domeinen van levenswetenschappen.  
 

De Groep AVEVE is marktleider in de toelevering van land- en tuinbouw in België en heeft de grootste tuincentrumketen van het land. De Groep AVEVE onderscheidt zich door onvoorwaardelijk te geloven en te investeren in de toekomst van de land- en tuinbouw. Winst wordt binnen de groep geherinvesteerd, vooral in infrastructuur, innovatieve projecten en onderzoek en ontwikkeling.