Gebruikers

De beoogde gebruikers van Bio-incubator zijn biotech bedrijven met significante R&D-activiteiten en groeipotentieel.

Het kan gaan om: 

Foto © Peter Maris